Ako vybrať elektrocentálu a správne vypočítať jej výkon?

Výber správneho generátora je často neľahká úloha. Vyhnite sa nesprávnemu výberu elektrocentrály a problémom s tým spojeným. Pomôžeme vám nadimenzovať a vybrať vhodnú elektrocentrálu. Určíme potrebu výkonu pre spustenie a napájanie podľa predpokladanej záťaže.

Generátor musí zvládnuť záťaž a poskytnúť dodávkou stabilnej frekvencie a napätia. Často sa vyskytujú problémy pri určení potrebného výkonu pre spustenie a napájanie. Na začiatok je potrebné vypočítať celkovú predpokladananú zátaž. Najmä pri používaní induktívnych typov záťaží je treba brať do úvahy zvýšený odber pri ich spúšťaní. Niektoré tieto záťaže potrebujú pri štarte až 5 násobok svojho príkonu.

 

Pozor na nedostatočný výkon elektrocentrály.

Spotrebiče môžete prehria aj poškodiť.

V prípade nedostatočného výkonu sa môžu tieto spotrebiče (najmä motory) pri príliš dlhom štarte v dôsledku nedostatočného výkonu zdroja prehriať a poškodiť.

V zásade platí: ak nominálny príkon indukčného spotrebiča vynásobíme číslom 1,75 až 3, dostaneme výkon elektrocentrály. Tento údaj je závislý od zvoleného typu generátora.

Napájanie záťaže odporového typu:

takýmto typom záťaže je napríklad žiarovka, ohrievač, teplovzdušná pištoľ a pod. Pri týchto spotrebičoch nedochádza k fázovému posuvu medzi napätím a prúdom, a teda z hľadiska nadimenzovania výkonu generátora stačí príkony všetkých spotrebičov vynásobiť číslom 1,5 a dostaneme potrebný výkon elektrocentrály.

 

Napájanie záťaže induktívneho typu:

Väčšina spotrebičov, ktoré sa bežne používajú, je induktívneho charakteru. Takýmto typom záťaže sú spotrebiče s elektromotormi, ako čerpadlá, kompresory, klimatizácie, elektrické ručné náradie a pod. Tieto zariadenia potrebujú pre svoj rozbeh 3 až 5 násobok svojho nominálneho príkonu. Preto štartovací výkon záťaže nesmie presiahnuť maximálny výkon generátora.

 


 

Príklad výpočtu výkonu elektrocentrály

Ako sa v skutočnosti dimenzujú náhradné zdroje sa pokúsime priblížiť na konkrétnom príklade. Je potrebné navrhnúť náhradný zdroj na napájanie rôznych spotrebičov, ktoré by mali ísť súčasne.

 

Výpočet výkonu spotrebičov :

 

  • Chladnička 160W – indukčný spotrebič
  • Televízny prijímač 180W – indukčný spotrebič
  • Elektrický varič 1400W – odporový spotrebič
  • Žiarovka 3x60W=180W – odporový spotrebič
  • Vodné čerpadlo 1100W – indukčný spotrebič so zvýšeným rozbehovým prúdom

 

Súčet výkonov odporových spotrebičov: 1400W + 180W = 1580W

Súčet výkonov indukčných spotrebičov: 160W + 180W = 340W

Súčet výkonov indukčných spotrebičov so zvýšeným rozbehovým prúdom: 1100W

 

Potrebný výkon generátora:

 

Potrebný výkon generátora dostaneme, ak jednotlivé výkony prenásobíme koeficientmi podľa typu záťaže.

Potrebný výkon generátora pre odporové spotrebiče: 1580W x 1,5 = 2370W

Potrebný výkon generátora pre indukčné spotrebiče: 340W x 2 = 680W

Potrebný výkon generátora pre indukčné spotrebiče so zvýšeným rozbehovým prúdom: 1100W x 3 = 3300W

 

Je potrebné, aby všetky spotrebiče mohli ísť súčasne, preto musíme všetky výkony sčítať. Výsledkom bude potrebný výkon generátora.

2370W + 680W + 3300W = 6350W

 

Výkon elektrocentrály:

 

V tomto prípade by sme zvolili generátor s výkonom 7000W

 

Typ záťaže Odporový Indukčný Indukčný so sťaženým rozbehom
Koeficient 1,5 2 3
Príklady Žiarovka
Varič
Infražiarič
Kávovar
Žehlička
Toaster
Pec
Vysávač
Televízor
Chladnička
Vŕtačka
Brúska
Počítač
Žiarivka
Kompresor
Čerpadlo
Cirkulárka
Klimatizačné zariadenie
Bodovačka

 

Potrebujete pomôcť pri výbere elektrocentály?

Máme k dispozícii skúsených odborníkov, ktorí vám pomôžu pri kompletnom riešení podľa vašcih individuálnych požiadaviek

Napíšte námKontaktné údajeAdresa


V akej situácii potrebujete elektrocentálu?*

Akú značku preferujete?*


S čím potrebujete pomôcť?