Vítame Vás na špecializovanej stránke venovanej výberu vhodnej elektrocentrály. Ponúkame Vám komplexné riešenie zálohovania budov a počítačových sietí od návrhu po realizáciu vrátane servisných služieb.

Dimenzovanie EC

Výber správneho generátora pre potrebu užívateľa nebýva vždy ľahká úloha. Môžu sa vyskytnúť problémy pri určení potreby výkonu pre spustenie a napájanie predpokladanej záťaže.

Generátor sa považuje za vhodný, len ak je schopný zvládnuť záťaž dodávkou stabilnej frekvencie a napätia. Najmä pri používaní induktívnych typov záťaží je treba brať do úvahy zvýšený odber pri ich spúšťaní. Niektoré tieto záťaže potrebujú pri štarte až 5 násobok svojho príkonu.
Napájanie záťaže odporového typu: takýmto typom záťaže je napríklad žiarovka, ohrievač, teplovzdušná pištoľ a pod. Pri týchto spotrebičoch nedochádza k fázovému posuvu medzi napätím a prúdom, a teda z hľadiska nadimenzovania výkonu generátora stačí príkony všetkých spotrebičov vynásobiť číslom 1,5 a dostaneme potrebný výkon elektrocentrály. Napájanie záťaže induktívneho typu: Väčšina spotrebičov, ktoré sa bežne používajú, je induktívneho charakteru. Takýmto typom záťaže sú spotrebiče s elektromotormi, ako čerpadlá, kompresory, klimatizácie, elektrické ručné náradie a pod. Tieto zariadenia potrebujú pre svoj rozbeh 3 až 5 násobok svojho nominálneho príkonu. Preto štartovací výkon záťaže nesmie presiahnuť maximálny výkon generátora. V prípade nedostatočného výkonu sa môžu tieto spotrebiče (najmä motory) pri príliš dlhom štarte v dôsledku nedostatočného výkonu zdroja prehriať a poškodiť.

V zásade platí: ak nominálny príkon indukčného spotrebiča vynásobíme číslom 1,75 až 3, dostaneme výkon elektrocentrály. Nakoľko tento údaj je závislý od zvoleného typu generátora, doporučujeme výber generátora zveriť odborníkom v tejto oblasti.

Ako sa v skutočnosti dimenzujú náhradné zdroje sa pokúsime priblížiť na konkrét¬nom príklade. Je potrebné navrhnúť náhradný zdroj na napájanie rôznych spotrebičov, ktoré by mali ísť súčasne.
  • Chladnička 160W - indukčný spotrebič
  • Televízny prijímač 180W - indukčný spotrebič
  • Elektrický varič 1400W - odporový spotrebič
  • Žiarovka 3x60W=180W - odporový spotrebič
  • Vodné čerpadlo 1100W - indukčný spotrebič so zvýšeným rozbehovým prúdom
Súčet výkonov odporových spotrebičov:
1400W + 180W = 1580W
Súčet výkonov indukčných spotrebičov:
160W + 180W = 340W
Súčet výkonov indukčných spotrebičov so zvýšeným rozbehovým prúdom:
1100W

Potrebný výkon generátora dostaneme, ak jednotlivé výkony prenásobíme koeficientmi podľa typu záťaže.
Potrebný výkon generátora pre odporové spotrebiče:
1580W x 1,5 = 2370W
Potrebný výkon generátora pre indukčné spotrebiče:
340W x 2 = 680W
Potrebný výkon generátora pre indukčné spotrebiče so zvýšeným rozbehovým prúdom:
1100W x 3 = 3300W

Je potrebné, aby všetky spotrebiče mohli ísť súčasne, preto musíme všetky výkony sčítať.
Výsledkom bude potrebný výkon generátora.
2370W + 680W + 3300W = 6350W
V tomto prípade by sme zvolili generátor s výkonom
7000W

Typ záťaže
Odporový
Indukčný
Indukčný so sťaženým rozbehom
Koeficient 1,5 2 3
Príkladov Žiarovka
Varič
Infražiarič
Kávovar
Žehlička
Toaster
Pec
Vysávač
Televízor
Chladnička
Vŕtačka
Brúska
Počítač
Žiarivka
Kompresor
Čerpadlo
Cirkulárka
Klimatizačné zariadenie
Bodovačka

 

Akciové elektrocentrály nájdete

na www.centrumnaradia.sk 

hlavicka2 

Informujte sa o akciách!

 
Navštívte nás internetový obchod Centrum náradia

 

Ideálna kombinácia malej zváračky a elektrocentrály!

"Všestranný Pomocník"
KEMPI Minarc 150 a Elektrocentrála Eisemann H 2801...

 

viac