Vítame Vás na špecializovanej stránke venovanej výberu vhodnej elektrocentrály. Ponúkame Vám komplexné riešenie zálohovania budov a počítačových sietí od návrhu po realizáciu vrátane servisných služieb.

Automatický záskok

zaskok01Stalo sa Vám, že ste sa ocitli bez dodávky elektrickej energie? Rozmrazila sa Vám chladnička? Nemohli ste kúriť? Nevedeli ste dopozerať futbalový zápas?

Núdzové napájanie je dnes dostupné aj pre domácnosti.

Spoločnosť Metallwarenfabrik vyrába širokú škálu elektrocentrál so zabudovanou štartovacou automatikou. To znamená, že v priebehu pár sekúnd sa samočinne obnoví napájanie celého objektu alebo určených zálohovaných obvodov. Samozrejmosťou je vysoká kvalita a stabilita dodávaného napätia, ktoré je potrebné hlavne pre chúlostivé elektronické zariadenia ako sú televízory, počítače a pod. Veľkou výhodou je zabudovanie štartovacej automatiky priamo do elektrocentrály a tým sa zjednoduší montáž a ovládanie.

Elektrocentrály s automatickým štartovaním Vám zabezpečia kvalitnú dodávku elektrickej energie pre celý Váš dom aj keď práve nie ste doma.

Možnosti riešenia

Automatický záskok BLC

Moderné elektrocentrály s kvalitným výstupným napätím so zabudovanou automatikou štartovania BLC plne vyhovujú pre napájanie chúlostivých elektronických spotrebičov.

zaskok02 zaskok03 zaskok04

Zabudovanie štartovacej automatiky BLC do Vašej elektrocentrály Vám zabezpečí napájanie Vašich spotrebičov pri výpadku alebo kolísaní siete úplne AUTOMATICKY. Pri nabehnutí siete sa generátor samočinne odstaví do pár sekúnd. Stačí vykonať drobné úpravy elektroinštalácie domu a nájsť vhodné umiestnenie pre elektro centrálu.

zaskok05

Ako je to zo zapojenia vidieť, stačí priviesť k elektrocentrále dva káble.

Manuálne prepínanie MNU

Úspornejším riešením zálohovania objektov môže byť manuálne pripájanie elektrocentrály k vašej rozvodnej sieti.

zaskok06 zaskok07

Počas výpadku alebo kolísania siete je pri tomto riešení nutné, aby užívateľ ručne naštartoval centrálu a prepol prepínač na skrinke MNU. Rovnako pri nabehnutí siete je potrebné manuálne prepnúť prepínač na MNU a následne odstaviť elektrocentrálu.

zaskok08

Rovnako ako v predošlom prípade stačí k elektrocentrále priviesť dva káble.

Praktické informácie:

Zálohovanie novostavieb

Najlepším riešením pri novostavbách je zapracovanie obvodov núdzového napájania priamo do projektu domu. Výhod je niekoľko:

  • inštalácia domu je pripravená a zrevidovaná pre zálohovanie,
  • je pripravený priestor na umiestnenie náhradného zdroja,
  • nie je potrebná následná revízna správa pre zálohovanie.

Zálohovanie už jestvujúcich objektov

V týchto prípadoch je potrebné vykonať úpravy na elektroinštalácii domu,v rámci ktorých sa pripojí náhradný zdroj k sieti objektu. Podmienkou pre túto realizáciu je vypracovanie projektu a uskutočnenie následnej revízie.

Čoraz častejšie prejavujete záujem o zálohovanie počítačových sietí a telefónnych ústrední vo svojich spoločnostiach, pretože straty spojené s niekoľkohodinovým výpadkom siete sú podstatne väčšie ako náklady na náhradný zdroj. Zároveň elektrocentrálu môžete kedykoľvek použiť ako mobilný zdroj napätia vďaka zásuvkovému systému pripojenia. Ponúkame Vám komplexné riešenie zálohovania budov a počítačových sietí od návrhu po realizáciu vrátane servisných služieb.

 

Akciové elektrocentrály nájdete

na www.centrumnaradia.sk 

hlavicka2 

Informujte sa o akciách!

 
Navštívte nás internetový obchod Centrum náradia

 

Ideálna kombinácia malej zváračky a elektrocentrály!

"Všestranný Pomocník"
KEMPI Minarc 150 a Elektrocentrála Eisemann H 2801...

 

viac